Vughterstraat 190

De swarte Ram

Mosmans

Vughterstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Adresboeken
Vughterstraat 190
Vughterdijk I 97 (????)
1865I. Klomp (mr. broodbakker) - M. Seijffers (mr. broodbakker) - M.S. Seijffers (vleeschhouwer)
1875C. van Bruggen (mr. meubelmaker)
Vughterdijk I 102 (1880)
1908C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - M.E. van Lith (naaister) - J.L. van Tour (timmerman)
Vughterdijk 44 (1909)
1910C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - H. van Tour (hulpbewaarder) - J.L. van Tour (timmerman)
1928D.L. Boersma - A.M. Timmermans - F.J. van Toer
Vughterstraat 190 (1947)