afb.

Vughterstraat 187-185

Den blauwen Haen

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 187
Vughterdijk I 16a (1880)
1908G.J. van Bers (winkelbediende) - J.P. van Soestbergen (timmermans) - J. van Vliet (smid)
Vughterdijk 53 (1909)
1910J.P. van Soestbergen (timmermans)
1928C.W.H. Wammes - H.J.C. Wetzer (magazijnbediende)
1943A.Th. Kwaks (sigarenmaker) - A.Th.M. Kwaks (bouwkundige) - H.J.C. Wetzer (los arbeider)
Vughterstraat 187 (1947)
Vughterstraat 185
Vughterdijk I 16 (????)
1865S. Pierson (winkelier in oud ijzer en lompen)
Vughterdijk I 16 (1880)
1908G.J. Gerard (slachter)
Vughterdijk 51 (1909)
1910G.J. Gerard (slachter)
1928J.M. Pennings
Vughterstraat 185 (1947)