afb. Fotopersbureau Het Zuiden (JE), 24 oktober 1949

Vughterstraat 183

De Geldersche Bloem : De Coningh van Hispangien

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 183
Vughterdijk I 15 (????)
1875wed. G. van Oerle (mr. schoenmaker)
Vughterdijk I 15 (1880)
1881J.A.G. Mulders (firma A.F. Mulders, bierbrouwer) - G. van Oerle (mr. schoenmaker)
1908H.A. Dieden (firma Elen & van Moll) grossier in koffie
Vughterdijk 49 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1928J.B.J. Schute
1943Registratie en Domeinen
Vughterstraat 183 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)