Vughterstraat 181

Het Schipke : De Engel : De Roskam : Het Weijngertje : Het Haaske

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 181
Vughterdijk I 15a (1908)
Vughterdijk 47 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1928J. van de Ven
1943Levensmiddelenbedrijf 'de Valk' (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 181 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)