afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 juli 2011

Vughterstraat 179

De twee Gapers

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Sasse van Ysselt

Het Sonneveld

314
Noten
1.Voor de betaling der kooppenningen bleven toen voor haar borg Dr. Franciscus Gysbertus Lightenvelt en Johannes van Someren, mr. timmerman, beiden te den Bosch.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 314-315
Artikelen
2018

Maarten Enderman

Bouwhistorisch onderzoek onder de loep
Bossche Kringen 3 (2018) 42-45
 
Adresboeken
Vughterstraat 179
Vughterdijk I 14b (????)
1902W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
Vughterdijk 45 (1909)
1910W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
1928A. Benink - F.J. Heeren - wed. W.G.L.F. Janssen
1943A.G. van Aalst (schoenmaker)
Vughterstraat 179 (1947)
Afbeeldingen
  • 1902
  • 27 aprl 1981