afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 oktober 2005

Vughterstraat 178-180

Sint Joris

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Rijksmonument

Vughterstraat 178

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2000

Harry Boekwijt en Peter Manuhutu

Twee maal twee : Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 123-132
 
Adresboeken
Vughterstraat 178
Vughterdijk I 101 (????)
Vughterdijk I 107 (1865)
1865A. van Lent (huisschilder)
1881R. van Rooijen (koopman)
1908wed. P.F. Wijtmans
Vughterdijk 32 (1909)
1910wed. P.F. Wijtmans
1928F.L.B. van der Aa
1943F.L.B. van der Aa (horlogemaker) - P.B.M. van der Aa (kantoorbediende)
Vughterstraat 178 (1947)
Vughterstraat 180
Vughterdijk I 106a (????)
Vughterdijk 34 (1909)
1910H. Lambooij (sigarenmaker) - H. Lucas (meubelmaker) - A.J. Maas (timmerman)
1928F.C. van Rijswijk - J.F. Sabel
1943N.W. van der Aa (schilder)
Vughterstraat 180 (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 123-132

n: vermelding in een voetnoot