afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 oktober 2005

Vughterstraat 174-176

't Land van Belofte

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Rijksmonument

Vughterstraat 174

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2000

Harry Boekwijt en Peter Manuhutu

Twee maal twee. Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 123-132
 
Adresboeken
Vughterstraat 174
Vughterdijk I 109 (1880)
1908F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. DaniŽls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider gasfabriek)
Vughterdijk 30a (1909)
1910F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. DaniŽls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider)
1928P.P. Daniels - wed. J.W. van Gool
1943G. van Grinsven
Vughterstraat 174 (1947)
Vughterstraat 176
Vughterdijk I 101a (????)
Vughterdijk I 108 (1880)
1881J.F. Wijtmans (winkelier in kolonialewaren)
1893Math. Altenkirch von Eugen
1892J.F. Evers (tapper)
1908J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
Vughterdijk 30 (1909)
1910J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
1928L. van de Voort
1943J.M. Pelzer (cafť 'de Uil') slijterij
Vughterstraat 176 (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 123-132

n: vermelding in een voetnoot