afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Vughterstraat 17

De gulden Scharen en De vergulde Pomp

Op nummer 19 Hups en op nummer 17 pianohandel Goosen & Swagerman.
Stadsarchief (0000566)
Mosmans

Vughterstraat

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
Afbeeldingen

1920
     
Adresboeken
Vughterstraat 17
Vughterstraat H 7 (????)
1865wed. P. van Duuren (slijter in gedistilleerd) - C.W.W. van Walsem (offic. van gezondheid 3e kl.)
1875wed. W.A. van Houten (winkelierster in witte manufacturen) - Rh. Houwink (surnum. bij de posterijen)
Vughterstraat H 7 (1880)
1881firma wed. J. van Duuren (slijter) - wed. W.A. van Houten en zonen (in manufact.) - W.J.Ph. van Oppenraaij (leraar aan R.H.B.Sch.)
1908H. Cooijmans Azn. (luxe artikelen)
Vughterstraat 17 (1909)
1910J.A. Boonekamp (filiaalh. v/d fa. Goosen en Swagerman) pianohandel
1928mej. C.W.M.C. Carow - fa. Goosen en Swagerman - H.G. Goosen
1943fa. Goosen en Swagerman (muziekhandel) - J.P. Goosen (musicus) - wed. H.H.M.W. Goosen-Caron
1961Goosen en Swagerman (grammofoonplaten)