afb.

Vughterstraat 160-162

Den Bril

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Adresboeken
Vughterstraat 160
Vughterdijk I 116a (????)
1908Baronesse A. van Hugenpoth
Vughterdijk 16 (1909)
1910Baronesse A. van Hugenpoth
1928H.H. van Elswijck - wed. H.F. van Valkenburg
Vughterstraat 160 (1947)
Vughterstraat 162
Vughterdijk I 108 (????)
1865T. Willems Jr. (brandmeester) - Th. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
1875T. Willems Jr. (brandmeester) - M.J. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
Vughterdijk I 116 (1880)
1881jonkh. mr. F.X.A. Verheijen (advocaat en procureur)
1908H.A.J.M. Moerkerk (koopman)
Vughterdijk 18 (1909)
1910H. Moerkerk (grossier)
1928H.B.M. Hurkens - J.F.P. van de Ven
1943H.A.J.M. de Laat (kunstschilder)
Vughterstraat 162 (1947)
1935Marcel van Heesewijk (Kunsthandel Hendrik de Laat)
2005Kunsthandel Hendrik de Laat
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 332

n: vermelding in een voetnoot