afb. Gerard Monté, 18 juli 2004

Vughterstraat 154-156

De Postwagen

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Adresboeken
Vughterstraat 154
Vughterdijk I 111 (????)
1865L.J.B. van Heijst (doctor in de genees- heel- en verloskunde)
1875L.J.B. van Heijst (med. doctor)
Vughterdijk I 126 (????)
1881wed. L.J.B. van Heijst (partikuliere)
1908J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
Vughterdijk 10 (1909)
1910J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
1928A.J. Leo
1943B.H. Versteegen ('s-Hertogenbossche Rijtuig- en Carrosseriefabriek)
Vughterstraat 154 (1947)
2005Karin Gerrits (Keller Design Centre)
Vughterstraat 156
Vughterdijk I 111 (????)
Vughterdijk I 126 (1880)
Vughterdijk 12 (1909)
1910A.J.J. v.d. Well (commies prov. griffie)
1928H.P. Vroon
1943B.H. Versteegen ('s-Hertogenbossche Rijtuig- en Carrosseriefabriek)
Vughterstraat 156 (1947)
Vughterstraat I 126a
Vughterdijk I 126a (1908)
1908A.J.J. v.d. Well (commies prov. griffie)