Vughterstraat 153

De Drie Pauwkes (1632)

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

57
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 57
Adresboeken
Vughterstraat 153
M 970

Vughterdijk I 7 (????)
1865S. van Delft (herbergier)
1875M. Hendriks (koffiehuishouder)
Vughterdijk I 7 (1880)
1881M. Hendriks (koffiehuishouder)
1908M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
Vughterdijk 19 (1909)
1910M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
1923Leonard W. Bakker (rijwielhandelaar)
1928J.A.A. Meijer
1943F.J.L. Vullinghs (auto- en rijtuigfabrikant)
Vughterstraat 153 (1947)
1960P. Marechal & Zn. (garage)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 116

n: vermelding in een voetnoot