afb.

Vughterstraat 152

Adresboeken
Vughterstraat 152
Vughterdijk I 127a (????)
1908mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
Vughterdijk 8 (1909)
1910mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
1928H.B. Hanssen
1943H.B. Hanssen - J.C.M. Hanssen (onderwijzeres) - W.M. Hanssen
Vughterstraat 152 (1947)