afb.

Vughterstraat 149-147

De gekroonde Hamer : Het Groenhuis

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 147-149 (herzien)

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

57
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 57
Adresboeken
Vughterstraat 149
Vughterdijk I 6a (????)
1908V.J. Gerris (adj. comm. prov. griffie) - H. de Haas (ambtenaar S.S.) - A. Pott (coupeur) - C.R.M. Reiningh (ambtenaar S.S.) - W. Weijers (ambtenaar S.S.)
Vughterdijk 15 (1909)
1910wed. H. de Bruin - H. de Haas (ambt. S.S.) - E. Ratelman (winkelbediende) - W. Weijers (beambte S.S.)
1943P.D. Coret (bakker) - wed. C.J.E.M. Knirsch-Gerris
Vughterstraat 149 (1947)
Vughterstraat 147
Vughterdijk I 6 (????)
1865G. Hendriks (logement en stalhouder) - H.A.J.B. de Quaij (L.r. militie-commissaris)
1875G. Hendriks (logement en stalhouder)
Vughterdijk I 6 (1880)
1881G. Hendriks (logement en stalhouder) - F.H. Ravenek (bouwkundig opzichter)
1908R. van den Biggelaar (aannemer) - J.S. Maréchal - M.E. Maréchal-Valstar (stadsvroedvrouw)
Vughterdijk 13 (1909)
1910wed. J.A.M. von Eugen (particuliere) - J. Geerts (smid) - C. v.d. Maath (fotograaf)
1928P.W.G. van Alst - J. Finkers - J.J. Geerts
1943P.W.G. van Aalst (seinwerker N.S.) - P.J. Geerts (koopman) - wed. A.L.M. de Groot-van Kempen
Vughterstraat 147 (1947)