afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 maart 2008

Vughterstraat 144-146

De Posthoorn

17e eeuws hoekhuis. Achter de witgepleisterde lijstgevel uit de 19e eeuw zit nog steeds het volledig 17e eeuws pand verscholen. Tijdens de restauratie in 1994 werden fraaie plafondschilderingen ontdekt, eveneens 17e eeuws, echter pas na de bouw aangebracht. Zij bevinden zich nog steeds achter de verlaagde plafonds.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Afbeeldingen

onbekend
     
Artikelen
1994

Hanneke Nuijten

Het zeventiende-eeuwse hoekpand Vughterstraat 144
's-Hertogenbosch 5 (1994) 178-180
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0323
adres object: Vughterstraat 144
kadastrale aanduiding: HTG00G 06615G0000
datum aanwijzing: 8 november 1988
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Adresboeken
Vughterstraat 144
Vughterstraat G 55 (????)
1865J.B. Timmermans (mr. timmerman en metselaar)
1875W.C. van Werkhoven (apotheker 1e kl.)
Vughterstraat G 55 (1880)
1908J.F.A. Wagenaar (commies, chef 1e afd. Provinciale Griffie)
Vughterstraat 144 (1909)
1910J.F.A. Wagenaar (griffier der Staten van N.-Brabant)
1928H. Hermans - L.M. van der Linden
1943J.H.W. Arens (sigarenmaker)