afb.

Vughterstraat 141-139

De Visangel : De reizende Man

Adresboeken
Vughterstraat 141
Vughterdijk I 3 (????)
1865M.J. van der Meer (stads meter)
1875G.M. Krugers (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908J. Kremers (sigarenmaker)
Vughterdijk 9a (1909)
1928F.J. de Vrieze - J. de Vrieze
Vughterstraat 141 (1947)
2003? (d3d design) interieur & advies
Vughterstraat 139
Vughterdijk I 2 (????)
1865J. van Rooij (winkelier, bode van een begrafenisfonds en tapper) - J.R.F. Straatman (commies bij 's rijks belastingen 3e klasse)
1875H. van Heeswijk (boekhouder en winkelier) - J. van Rooij (partikulier)
Vughterdijk I 2 (1880)
1881A.J. Offermans (mr. goud en zilversmid) - J. van Rooij (partikulier)
1892A.J. Offermans
1908H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - A.J. Offermans (goudsmid, winkelier)
Vughterdijk 9 (1909)
1910H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - wed. A.J. Offermans (winkelierster)
1928wed. G. Brok
Vughterstraat 139 (1947)