Vughterstraat 140

't Klein Wiltwijf

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Adresboeken
Vughterstraat 140
Vughterstraat G 53 (????)
1865J.S. van Delft (vleeschhouwer) - E. de Jong (onderwijzer in gymnastiek aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - F. Versteijnen (adspirant landmeter)
1875J.S. van Delft (vleeschhouwer)
Vughterstraat G 53 (1880)
1881J.S. van Delft (vleeschhouwer)
1908J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.Th. Schippers (leeraar Gem. amb. school) - Gez. Strang (tailleuses)
Vughterstraat 140 (1909)
1910J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.W. Loutenslager (banketbakker) - J.Th. Schippers (leeraar gem. amb. school)
1928wed. P.J. van der Aa - J.K. Goossens
1943M.J.H. Langenhuisen (kunstschilder)