afb.

Vughterstraat 138

't Klein Winkeltje

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Adresboeken
Vughterstraat 138
Vughterstraat G 52 (????)
1865P.M. Warthenberg (barbier en paruikenmaker)
Vughterstraat G 52 (1880)
1881G. van Gulick (partikulier) - H. van Lieshout (mr. broodbakker)
1908wed. J.A.M. von Eugen-Doelen - F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - C.H. v.d. Maath (retoucheur)
Vughterstraat 138 (1909)
1910F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - W. Passier (glasschilder)
1928H.C.J. van den Broek - J.H.B. Wilke