afb.

Vughterstraat 131-129

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 129-131

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

57
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 57
Artikelen
1910

De Vughterbinnenpoort

Aan het einde der Vughterstraat tusschen de huizen, genummerd Vughterdijk 2 en 4 eenerzijds en Vughterstraat 125 en 127 en Vughterdijk 1 anderzijds 2.
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 305
 
Adresboeken
Vughterstraat 131
Vughterdijk H ongen. (????)
Vughterdijk 3 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1928Kantoor Sigarenfabr. Houtman
Vughterstraat 131 (1947)
Vughterstraat 129
Vughterdijk H 49 (????)
1865J.M. Tret (commies ter provinciale griffie)
1875J.M. Tret (commies ter prov. griffie)
Vughterdijk H 52 (1880)
1893Gebr. Houtman
1908Gebrs. Houtman (sigarenfabrikanten)
Vughterdijk 1 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1928A.H.J.M. Houtman
1943H.E.P.W. Cornelisse (ass. accountant) - wed. A.M.M. Goossens-van Hest - A.J.C.M. Hollak (corresp. warenhuis)
Vughterstraat 129 (1947)