afb.

Vughterstraat 123

't Bourgondsch Kruis : De Roode Molen : Het Rood Kruis : 's Lands welvaren

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 123

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

57
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 57
Adresboeken
Vughterstraat 123
Vughterstraat H 47 (????)
1865mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid der gedeputeerde staten van Noordbrabant)
1875mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
Vughterstraat H 49 (1880)
1881mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
1908jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. Rechtbank, voorz. Raad v. beroep ongev. verz.)
Vughterstraat 123 (1909)
1910A. Geffen (concierge) - jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. rechtbank, voorz. raad v. beroep ongev. verz.)
1928jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum
1960Jacq. Robeerts (woninginrichting)
19??? (Sterre en Tijl Den Bosch) baby en kinderwinkel