afb.

Vughterstraat 118-120

De roode Arent

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Artikelen
1931

Redactie

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N.V. cliché- en stempelfabriek A.C. Verhees 's-Hertogenbosch Vughterstraat 120, telefoon 809
s.n. (s.l. 1931)
 
Adresboeken
Vughterstraat 118
Vughterstraat G 47a (1880)
1881wed. P.J. Lentjens (partikuliere)
1908W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
Vughterstraat 118 (1909)
1910F. Ploegmakers (metaaldraaier) - W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
1928C.J. Trimbos
1943M.L.H. Groenen (kappersbed.) - G.M.A. van der Heijden (handelaar)
Vughterstraat 120
Vughterstraat G 47 (????)
1865M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.I. Lentjes (firma Lentjes-Drossaerts) commissionnair in effecten
1875M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.J. Lentjes (effectenhandelaar) - C. Quee-Nederveen (waschter)
Vughterstraat G 47 (1880)
1881M. van Eijndhoven (partikulier)
1908J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
Vughterstraat 120 (1909)
1910J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (NV. Cliché- en Stempelfabriek)
1948Rietveld Woninginrichting