afb. 11 maart 1968

Vughterstraat 107-103

De drie Suykerbrooden : De witte Laars

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

57
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 57
Rijksmonument

Vughterstraat 105-107

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Van Gaal en Verhagen

Vughterstraat

De nummers 107-105, beide uit de 16e eeuw, herbergden oorspronkelijk een brouwerij.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 46
Charter
1650

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van opdracht van huis, erf en plaats, de 3 Morianen genoemd, gelegen over de Molenbrug naast het pand De Witte Laars aan de Vughterstraat, aan Joosten Loeff van der Sloot van één deel van Heijlken Bus en de momboiren Jacob Denissen van Espendonck, momboir voor Maijken, en Joris Goossens, momboir voor Barabara, gezusters en dochters, alsmede het ander deel van Jenneken dochter van voors. Heijlken Bus, 14 november 1650.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Vughterstraat 107
Vughterstraat H 41 (????)
1865W. van der Aa (winkel. in kruideniersw.)
1875W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterstraat H 43 (1880)
1881L. van Dijk (aannemer)
1908W.A. Burg (boekhouder)
Vughterstraat 107 (1909)
1910H.P.P. Leenders (visch- en kaash.)
1928Kantoor Notarissen v.d. Mortel en Lobach
Vughterstraat 105
Vughterstraat H 40 (????)
1875Jonkh. Jos de la Court (lid van de provinciale staten en van den gemeenteraad)
Vughterstraat H 42 (1880)
1880W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
1881W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren) - jhr. Jos de la Court (lid der gedeputeerde staten) - A.A.C. Defais (handelsreiziger, winkelier in kruidenierswaren) - J.M. Diedrich (organist) - J.M. Tret (gepens. commies ter prov. griffie)
1908J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
Vughterstraat 105 (1909)
1910J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
1928J.H.J. van de Mortel - J.W. van de Wiel
1943J.B.G.J.M. van Hellenberg-Hubar (notaris)
Vughterstraat H 42a
Vughterstraat H 42a (????)
1875H. van Nes (partikulier)
Vughterstraat 103
Vughterstraat H 41 (1880)
1908A. de Rooij (kleermaker) - wed. de Rooij-van Bavel
Vughterstraat 103 (1909)
1910wed. de Rooij-van Bavel
1928H.G. van den Broek
1943H.J. Hessels (kapper)
2003Faye van Rossum van Hemeret (Les Cravates) stropdassen
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 294

n: vermelding in een voetnoot