afb. juli 1980

Vughterstraat 106

De Drie Dordtsche Maegden

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Rijksmonument

Vughterstraat 106

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 106
Vughterstraat H 276 (????)
1822Gerlain Aerts (brouwersknecht)
1832Gerlacus Aerts (brouwersknecht)(eigenaar)
Vughterstraat G 43 (????)
1865A. Laanen (tapper)
1875G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - wed. A. Laanen (tapster)
Vughterstraat G 43 (1880)
1881G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - P.C. Chapel (tapper)
1908wed. Th. Nota (tapster)
Vughterstraat 106 (1909)
1910wed. Th. Nota (tapster) - A. de Waal (sigarensorteerder)
1928Chr. J. Peperkamp
1943W. Kampmann (stoffeerder)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 98, 100

n: vermelding in een voetnoot