afb. juli 1980

Vughterstraat 102

De Doncquerspoort

Is gerestaureerd in 1989. Achter de poort staat "de Donckerspoort", een pand uit 1616 met kruisvensters en balken en fraai gesneden consoles, gereconstrueerd uit die tijd. Vanuit het raam is de Binnendieze te zien die links af buigt en rechts zit een dichtgemetselde toog van een gedempte stroom (de Parkstroom).
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Sasse van Ysselt

De Doncquerspoort

335
336
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 335-336
Adresboeken
Vughterstraat 102
Vughterstraat G 41 (????)
1865P.I. van Dijk (schatter der personele belasting en boekhouder in de gazfabrijk)
1875J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
Vughterstraat G 41 (1880)
1881J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
1908A.J. van Grinsven (Boekbinderij) - A. Rooijmans (kantoorbediende) - F. Timmer (klerk bij v. G. en L.)
Vughterstraat 102 (1909)
1910A.J. van Grinsven (boekbinderij)
1928wed. J.H. Hendriks
1943J.L.F. Boelens (kleermaker)