afb.

Vughterstraat 100

't Blauwlaken

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Rijksmonument

Vughterstraat 100a

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 100
't Blauwlaken (????)
1600Gijsbert Willems Jans Strick
Vughterstraat G 39 (????)
1865H.L. de Wijs (kapitein ingenieur)
1875G.N.J. van de Griendt (partikulier)
Vughterstraat G 39 (1880)
1881G.N.J. van de Griendt (partikulier)
1908Dames Pompe
Vughterstraat 100 (1909)
1910Dames Pompe
1928H.H. Vinkenburg
1943H.H. Vinkenburg (boter- en kaashandel)
Vughterstraat 100a
Vughterstraat G ongen. (????)
Vughterstraat 100a (1909)
2005? (de 4 Azen) restaurant
Vughterstraat 100b
Vughterstraat G 40 (????)
Vughterstraat 100b (1909)
Vughterstraat 100c
Vughterstraat G 40a (????)
1908S. Pas (portier S.S.)
Vughterstraat 100c (1909)
Vughterstraat 100d
1908(Vughterstraat G 40b): A. v.d. Bosch (loopknecht)
Vughterstraat 100d (1909)
1928J.D. Mangé
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 336

n: vermelding in een voetnoot