Vughterstraat 10-12

De witte Schoen

Mosmans

Vuchterdijk - Vuchterstraat

63
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63
Charter
1635

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verlening, verleden voor Gijsbert Pieck en Jacob van Lanschot, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Gerard van den Hovel, priester, zoon wijlen Aart van den Hovel en Gerartken, dochter Gerard Colen Gerardszn, in leven secretaris van 's-Hertogenbosch, aan Mathijs van den Anker ten behoeve van het officie gefundeerd door Bartholomeus van Merlaer in "Het Merlaers Choortje", van grondrente uit 1/5 huis, erf en plaats "De Witte Schoen" in de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch tussen huis van Elisabeth, weduwe Joseph van Delft enerzijds en huis van Henrik Janszn van Eerssel anderzijds, 8 mei 1635.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Vughterstraat 10
Vughterstraat G 5 (????)
1865A. de Jong (mr. broodbakker) - J.H. Langen (particulier)
1875J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat G 5 (1880)
1881J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat 10 (1909)
1910F.A. Albada Jelgersma (chef fa. Hollenkamp en Co.) - Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1928N.J. Hoekstra
1943C.M. Wiggers (woninginrichting, stoffeerderij)
Vughterstraat 12
Vughterstraat G 5 (1880)
Vughterstraat 12 (1909)
1910Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1943C.M. Wiggers (woninginrichting, stoffeerderij)