afb. A.F.A.M. Wetzer, 31 augustus 2008

Koning Willem I College

architect: Tom Senders
opdrachtgever: Koning Willem I College
datum oplevering: 1998
bruto vloeroppervlak: 13.200 mē
locatie: Vlijmenseweg 2C

Afbeeldingen

 
     
Artikelen
2010

Rianneke Huibers

KW1C sloopt en bouwt op het kazerneterrein
Brabants Dagblad dinsdag 8 juni 2010
 
Raadsbesluiten
2010

Subsidie glas-in-loodramen

Het college besluit subsidie te verstrekken aan het Koning Willem I College voor de herplaatsing van glas-in-lood ramen uit de voormalige Sint-Antoniuskerk in het schoolgebouw.
B&W besluitenlijst 9 maart 2010