afb. februari 1978

Visstraat 12 : Het Sint Pietersschip en Het Varken

architect: J. van Kaathoven (verbouwing winkel)

V.l.n.r. gevelwand huisnummers 2-12 tot de hoek Karrenstraat, rechts. Achter in de Karrenstraat het huis De Put, Tweede Korenstraatje 18.
Stadsarchief (0066858)
Bouwhistorie I

'Het Sint Pietersschip'

Visstraat 12 (links)

226
Literatuur
CB 1529 f 45; CB 1573 f 48; M (Tax. 1921) 272-281; M 783.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 226-227
Bouwhistorie II

'Het Varken'

Visstraat 12 (rechts)

227
Literatuur
CB 1520 f 45; CB 1573 f 48; GAHt, Not B&W 1866; M 874.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 227
Mosmans

Vischstraat

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Afbeeldingen

1931
     
Adresboeken
Visstraat 12
Vischstraat B 58 (????)
1865M.H. Robben (koopman in galanteriegoederen)
1875J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat 12 (1909)
1910Pakhuis fa. van Roosmalen
1943H. van Roosmalen en Zn. (comestibles)