afb.

Cunerakapel

bouwperiode: Middeleeuwen
oorspronkelijke functie: kapel, buurtkerkje en schoolgebouw
restauratie: in 1975 door architect G. Valk
beschermd: rijksmonument
locatie: Vinkel, Kaathoven 19

Hagemans

De kapel van Sint-Cunera

door Wim Hagemans

43
Bossche Pracht 2 (2002) 42-43
Rijksmonument

Kapel

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
THUIS

Cunerakapel in Kaathoven

THUIS in Brabant
Afbeeldingen

ca 1973

Onbekend

Onbekend
 
Open Monumentendag
2009

Cunerakapel

Kaathoven 19 Vinkel

De gotische Cunerakapel in Kaathoven (Vinkel) dateert in aanleg uit 1535, maar werd herbouwd na oorlogsschade in het jaar van het beleg van 's-Hertogenbosch (1629). In de periode van 1675 tot 1882 deed het gebouw dienst als school met woning. Omstreeks 1800 werd het priesterkoor gesloopt. Vanaf 1882 was een boerderij in de voormalige kapel gevestigd. Door al deze functiewijzigingen wijzigde ook het uiterlijk van het kerkgebouw ingrijpend. Tijdens de restauratie in 1979-1981 is de Cunerakapel gereconstrueerd volgens gotische vormgeving: u ziet gotische spitsboogvensters met vorktracering. Het gebouw is in gebruik als woning.
Open monumentendag 2009