Achter het Wild Varken 16

Het huis n°. 16

Sasse van Ysselt

Het huis n°. 16

150
151
152
153
154
Noten
1.Blijkens eene Schepenakte van den Bosch van 1524 verleende in dat jaar Jan Bacx Jansen als man van Maria, dochter van Jan Hamer, eene grondrente uit een huis in de Verwerstraat aldaar.
2.Men zie over de 1-4 genoemde Bacx'en R.A. van Zuylen Stadsrekeningen II p. 1243
3.In 1573 behoorde dit huis, dat de Ooievaar heette, aan de kinderen van Rodolf Bruess, zoon van Henrick Roelofszn. en Elisabeth van Balen Jansdr., met namen Jutte, de echtgenoote van Jan van Rysingen Henrickszn. en Jan Bruess.
4.Taxandria V. p. 148.
5.Men zie over hem Houben Geschied, van Eindhoven I p. 479. Zijne kinderen waren Barbara van Eyck, h. met 1° Andries de Pollart van Exaeten; 2° Jan de Keverberg; Rutger van Eyck; Jacob van Eyck en Floris van Eyck, heer van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 150-154
Adresboeken
Achter het Wild Varken 16
Achter het Wild Varken A 441a (????)
Achter het Wild Varken 16 (1909)
1910Victor A. van Rijckevorsel en Tilman (kassiers en bankiers)
1919Victor A. van Rijckevorsel en Tilman (kassiers, bankiers en comm. in effecten)
1943N.V. 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Mij.