afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 mei 2004

Schilderstraat 33 : Bank van Lening

bouwjaar: ca 1850

In de 19e eeuw werd aan de Schilderstraat een pand gebouwd voor de 'Bank van Leening'. Teneinde, dan toch tijdelijk, extra geld in handen te hebben, werden kostbaarheden en ook huisraad verpand. Vooral tegen de kermis- en carnavalstijd was het aanmerkelijk drukker. Het gebouw is niet meer als zodanig in gebruik. De rechtsopvolger van de Bank van Lening is de Gemeentelijke Kredietbank.
's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 203
Bossche monumenten

De Bossche Ome Jan

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 25 mei 2016 | 5
Rijksmonument

Schilderstraat 33

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Van Gaal en Verhagen

Schilderstraat/Bank van Leening

29
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 29
Verhalen en legenden

't Bontje van m'n moe

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 februari 1988
Vermelding

Resoluties van de Raad van State

420
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Artikelen
1853

N.F.C.J. Sassen

De banken van leening in derzelver oorsprong en vestiging, vooral die te 's Hertogenbosch
Noordbrabant. Wetenschappelijk tijdschrift 1 (1853) 65-82
 
1853

R.A. van Zuijlen jr.

De banken van leening, ook tafelen van leening of Lombarden genaamd, derzelver oorsprong en vestiging in Brabant, vooral te 's Hertogenbosch
Noordbrabant. Wetenschappelijk tijdschrift 1 (1853) 201-266
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : 't Bontje van m'n moe
Brabants Dagblad donderdag 4 februari 1988 (foto)
 
1994

H.A.J. Maassen

Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1260-1940
Verloren (Hilversum 1994)
 
2002

Jan van Haaren

De bank van Lening
De Zelfkrant 10 (2002) 6
 
2008

Redactie

Bank van Lening vroeger een glasblazerij
Bossche Omroep zondag 21 september 2008
 
2008

Rianneke Huibers

Verbouwde Bank van Leening verrast
Brabants Dagblad zaterdag 20 december
 
2008

Redactie

Muzerije luidt nieuwe dansplek in. Bank van Leening gaat zich manifesteren als nieuwe danslocatie
Brabants Dagblad woensdag 17 december 2008
 
2011

Brokstukken van een glasblazerij : Archeologie in de Bank van Lening

Ongeveer twee jaar geleden kwam bij de restauratie van de voormalige Bank van Lening in de Schilderstraat een groot aantal brokken steen tevoorschijn die de archeologen van de gemeente aanvankelijk voor een raadsel stelden. Al snel werd een link gelegd met een glasblazerij die aan het begin van de negentiende eeuw op deze plaats gevestigd was.
Ronald van Genabeek | Bossche Bladen 1 (2011) 7-12
Boeken
2008

ing. A.G. Oldenmenger

's-Hertogenbosch : Schilderstraat 33: "Bank van Lening"
BAAC rapport B-07.0371 | maart 2008
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Pand uit 1854 met boven maaiveld gelegen begane grond die door een trap met bordes te bereiken is. Grote ingangspoort met ronde ontlastingsbogen. Aan weerszijde een raam met eveneens een ronde ontlastingsboog. Rondboogvulling boven de ramen. Boven de ingangspoort een rond venster met in de erboven aanwezige ontlastingsboog 'Bank van Lening'. Flauw hellend dak met top en schouderstukken.
Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Open Monumentendag
2015

Bank van Leening

Dit markante gebouw is gebouwd op een uitgestrekt terrein waar in de middeleeuwse periode de broeders van het Gemene Leven waren gevestigd in diverse gebouwen van de Hinthamerstraat tot aan de Noordwal. Het fraterhuis werd gesloopt in de 17e en 18e eeuw. In tegenstelling tot wat vaak werd beweerd, zijn de zware, met koepel- en tongewelven gedekte bakstenen kelders onder het gebouw geen restant van het fraterhuis, maar behoren zij bij de bovenbouw, die dateert uit de periode 1836 – 1855 en die allereerst heeft gediend als glasfabriek. In 1854 werd het pand verbouwd en in gebruik genomen als Bank van Leening. Hier konden Bossche burgers hun bezittingen in onderpand geven, waarbij de vele opslagkelders onder het gebouw goed konden worden benut. Na de oorlog werd het gebouw onder andere gebruikt als feestzaal en repetitieruimte.
Magazine Open Monumentendag (2015) 29
 
Stadsrekeningen
1545 Kapittel 111.
De lombard of bank van leeninghouder voor schulden in stads gevangenpoort opgesloten.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 633
 
1546 Kapittel 10.
Acoord waarbij de Lombard of Bank van Leeninghouder Jan Heijmans, wegens schuld aan de stad, gegijzeld, wordt vrijgelaten.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 639
 
1547 Kapittel 8.
Andreas Ymonij den lombardier of bank van leeninghouder, betaald voor de toestemming om die bank te 's Hertogenbosch te houden 40 car. gul. 's jaars.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 648
 
Adresboeken
Schilderstraat 33
Schilderstraat 33 (1909)
1928Bank van Leening
1943Bank van Leening
1948Bank van Lening en Geldschietbank
Afbeeldingen
  • 4 juli 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 274

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 202-204, 206, 207, 226

n: vermelding in een voetnoot