afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 maart 2008

Magis

locatie: Statenlaan 1-27

Je ziet aan de voorkant van dit gebouw zuilen, een timpaan en een doorlopend fries, aan de voorkant van het gebouw.
Het timpaan is hier waarschijnlijk alleen gebruikt als versiering, net als de figuren onder het timpaan (cirkel, vierkant, etc., die ook te zien zijn op de afbeelding). Het fries geeft het gebouw schoonheid, maar het zorgt ook voor evenwicht. De zuilen zijn, net als bij het gebouw van Banning Advocaten, gebruikt als link naar de klassieke tijd en voor de schoonheid.
Als je voor het gebouw staat, zie je dat het gebouw vrijwel symmetrisch is. In de klassieke tijd werd symmetrie al gezien als het Ideale, dat is hier ook bedoeld. Veel mensen houden van symmetrie, dat is zo als het gaat om personen, maar ook als het gaat om gebouwen. De architecten hebben daar rekening mee gehouden, ze hoopten dat een symmetrisch gebouw meer in de smaak zou vallen dan een niet-symmetrisch gebouw.
paleiskwartierwijkbelangen.nl