afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 november 2008

Lange Putstraat 40 : Archief van het bisdom 's-Hertogenbosch

architect: Jan de Jong
bouwjaar: 1981

Architectuur

Archief van het bisdom 's-Hertogenbosch

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (3)
Adresboeken
Lange Putstraat 40
Lange Putstraat A 199a (????)
1908wed. H. Lambooij
Lange Putstraat 40 (1909)
1910wed. H. Lambooij
1928H. Gerritse - wed. A. Gerritse
1943H. Gerritse (kantoorbed.)
1985Archief bisdom 's-Hertogenbosch