Postelstraat 66-68

De Meebaal of In Londen

Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Sasse van Ysselt

De Meebaal of In Londen

202
203
204
205
206
207
208
209
Noten
1.Hij had van Katharina, dochter van Pau wel Baten, deze bastaarden: Lambert, Leonius en Anna Millinck.
2.Reg. no 135 f. 319.
3.Diens wapen was hetzelfde als dat der familie Pelgrom de Bye, wat hiervan kwam, dat hij een de Bye was. Zijn grootvader Gerrit de Bye had den naam van Kessel aangenomen naar de heerlijkheid van dien naam; de vrouw van Jan van Kessel was Elisabeth, dochter van Gijselbert van den Polle.
4.Zijne vrouw was Beatrix van Assendelft.
5.R.A. Zuylen de Stadsrekeningen I blz. 540.
6.Men zie over zijne familie W. Wynaendts van Resandt Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants.
7.De kinderen van Antony de Hee en Allegonda van Wamel waren: Francois, Johan, Antony, Margaretha, huisvrouw van Godefridus Loyens en Theodora Maria huisvrouw van mr. Paulus Suyskens.
8.Hun ander kind was Johanna Maria de Lobell, die huwde met Abraham Hubert, schepen van den Bosch.
9.Op het oude Protest, kerkhof te Vught ligt begraven Pieter Antony van Wydenkeller, cadet onder de Hollandsche Hussaren, geb. 17 December 1771 en gest. 8 Maart 1790; deze zal zijn zoon geweest zijn.
10.Hij was geboren in het land van Marck en werd in 1742 poorter van den Bosch.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 202-209
Adresboeken
Postelstraat 66
Postelstraat H 228a (????)
1908Bureau Hoofdadministratie 2e Regiment Infanterie - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
Postelstraat 66 (1909)
1910Bureau hoofdadministratie 2e Regt. Infant. - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
1928L.J.J. Lobach
1943J.J.A.M. Cornelisse (leeraar M.O. lich. oef.)
Postelstraat 68
Postelstraat H 179 (????)
1865I. Nuijts (directeur van 's rijks belastingen in Noordbrabant)
1875F.L.H. van Rijckevorsel (partikulier)
Postelstraat H 228 (1880)
1881F.L.H. van Rijckevorsel (particulier)
1908J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
Postelstraat 68 (1909)
1910J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
1928M.L. Balink-Nollen - wed. Th.W. Nollen
1943J.E.C.H. Kip (musicienne)
2004Gallery Pierre
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 81

n: vermelding in een voetnoot