afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 september 2008

Postelstraat 64 : 't Klein Spookhuis

bouwtijd: veertiende eeuw
inhoud: 1780 m3
bekende bewoner: dokter Hoedemakers
beschermd: rijksmonument

Hagemans

't Klein Spookhuis

door Wim Hagemans

97
98
Bossche Pracht 4 (2003) 96-99
Kelder
Gemeente 's-Hertogenbosch (Open Monumentendag 1993)
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Rijksmonument
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 64

209
210
211
212
213
214
Noten
1.Het heette Groenendaal.
2.Over hetgeen deze deed om voor zijnen stiefzoon Wilhelmus Vervorst 7 Juni 1782 het Roomsche kerkehuis van den Dungen aan te koopen; zie men Schutjes III blz. 519 en Schepenreg. van den Bosch no 601 f. 110.
3.Zijne vrouw was Maria de Jongh, dochter van genoemden Johan Willem Daniel de Jongh, stadhouder van Kempenland en drossaard van Valkenswaard en Waalre, en Maria Johanna Velsen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 209-214
Artikelen
1989

Redactie

Postelstraat 64-66 en 68
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 19
 
2003

Wim Hagemans

't Klein Spookhuis. Gebouwd in de veertiende eeuw
Bossche Pracht 4 (2003) 96-99
 
2004

Redactie

Open tuinen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch
Groei & Bloei 2 (2004) 6-14
 
2005

Erwtenman

Antiekzaak in 'spookhuis'
Brabants Dagblad zaterdag 22 oktober 2005 (foto)
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00864
blok: 02.05

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Open Monumentendag
2008

Postelstraat 64

Een breed huis waarvan het dak van het voorhuis evenwijdig langs de straat is geplaatst, zoals diverse andere panden aan deze zijde van de Postelstraat: we hebben hierbij te maken met een voor 's-Hertogenbosch weinig voorkomend middeleeuws huistype. Het pand is, evenals de belendende huizen, gebouwd in de 15e eeuw op een groot erf van de Benedictijner abdij van H. Trudo in St. Truiden (B) en ook hier dateren, voor zover bekend, de eerste geschreven vermeldingen van de huiseigenaren uit het begin van de 16e eeuw. De voorgevel is bepleisterd in de 19e eeuw en dateren de "empire" schuifvensters uit dezelfde periode.
In het fraaie pand zit een antiek en interieurzaak.
Magazine Open Monumentendag (2008)
 
2010

Jan de Raad Antiek & Interieur

Postelstraat 64

Een breed huis waarvan het dak van het voorhuis evenwijdig langs de straat is geplaatst (zoals ook diverse andere panden in de Postelstraat) is een voor s-Hertogenbosch weinig voorkomend middeleeuws huistype. Het pand is samen met de belendende percelen gebouwd in de 15e eeuw op een groot erf van de Belgische Benedictijner Abdij van H. Trudo. De eerste geschreven vermeldingen van de huiseigenaren dateren uit het begin van de 16e eeuw. In de 18e eeuw werd het huis verbouwd tot koetshuis van de Wagenposterij s-Hertogenbosch-Maastricht. Aan het eind van de 18e eeuw kwam het in bezit van de invloedrijke familie Sassen, die er opnieuw een woonhuis van maakte. In de 19e eeuw is de voorgevel bepleisterd en kwamen er schuifvensters in empirestijl in. In het fraaie pand zit nu een antiek- en interieurzaak.
Magazine Open Monumentendag (2010) 31
 
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 2

n gezin, 4 personen
Augustine, Abraham Luberte
Leeftijd:57
Geboorteplaats:Haarlem
Burgerlijke staat:Getrouwden
Religie:Hervormd
Beroep:Predikant
Nijeholt, Maria Lijcklamaa?
Leeftijd:50
Geboorteplaats:IJsselstein
Burgerlijke staat:Getrouwden
Religie:Hervorms
Beroep:Zonder
Kempenaars, Maria
Leeftijd:44
Geboorteplaats:Engelen
Burgerlijke staat:Jongedochters
Religie:Rooms
Beroep:Dienstmeid
Maas, Anna Paulina
Leeftijd:23
Geboorteplaats:Willemstad
Burgerlijke staat:Jongedochters
Religie:Rooms
Beroep:Dienstmeid
GAHt Bev.Reg. 1840 wijk H 1-163 B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 2

1.Sassen, Leonard Jacobus
Geboortedatum:1790
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:procureur
2.Santen, Anna Maria van
Geboortedatum:1783?
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
3.Sassen, Johannes Wilhelmus Leonardus
Geboortedatum:20 september 1824
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:advocaat
Opmerking:Stadsarchief G072257
4.Langenhuijsen, Antonia Jacoba Maria
Geboortedatum:12 juli 1811
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
Opmerking:Stadsarchief G050121
5.Janssen, Hendrica
Geboortedatum:1811
Geboorteplaats:Vierlingsbeek
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
GAHt Bev.Reg. 1850 wijk H blad 1-30 B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 64
M 542

Postelstraat H 2 (????)
Postelstraat H 180 (????)
1865mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
1875F.J.M. Tilman (partikulier)
Postelstraat H 229 (1880)
1881hz. mr. W.D. Bosch (president der arrond.-rechtbank, lid der prov. staten en van den gemeenteraad)
1908wed. A.M.L. Sassen-Averes
Postelstraat 64 (1909)
1910wed. A.M.L. Sassen-Averes
1928wed. A.Th Heumakers
1943A.M.A. Heumakers (arts) - wed. L.J.L.M. Heumakers-Asselbergs
Afbeeldingen
  • ca 1980
  • 13 september 2008
  • 13 september 2008
  • 13 september 2008
  • 3 februari 1950
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 80

n: vermelding in een voetnoot