afb. G.J. Dukker

Postelstraat 59

De Drie Morianen

Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Rijksmonument

Postelstraat 59

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Postelstraat 59
Postelstraat H 241 (????)
1865jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel (regter in de arrondissements regtbank)
1875jonkheer mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
Postelstraat H 298 (1880)
1881jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
1908W. v.d. Ven (onderw. 1e openb. school, leeraar Brugavondschool)
Postelstraat 59 (1909)
1910W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
1928A. Spruit
1943A.J.P. Bleijs (muziekleerares) - M.P. Bleijs (kantoorbed.) - W.A.M. Bleijs (apoth.-assistente) - W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 78

n: vermelding in een voetnoot