afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2005

Postelstraat 52

Aanvankelijk was het een woonhuis. In 1538 werd het een bank van lening. Rond 1600 werd het een bierbrouwerij en na 1790 een wijnpakhuis van de familie van Rijckevorsel. In de achtergevel is, ter hoogte van het straatniveau bij de Binnendieze een baksteen ingemetseld met de initialen "T V R 1791". Het gebouw is in 1986 verbouwd tot wooneenheden.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

Wonen in een wijnpakhuis in de Uilenburg

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 17 oktober 1996
Rijksmonument

Postelstraat 52

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 52

225
226
227
Noten
1.Diens overige kinderen waren Henrick en Gielis van Broeckhoven en eene dochter, gehuwd met Jordanus van Boert.
2.Genoemde echtelieden van den Eeckaert hadden ook nog eenen zoon Jan, wiens kinderen waren: mr. Adriaan, priester, Marcelis, Jan, Henrica en Belia (Reg. n 151 f. 232)
3.Men zie de genealogie dezer familie in Taxandria XV blz. 184 en vlgd. De aldaar op blz. 184 genoemde echtelieden Wouter Eeltjens waren werkelijk de ouders van Rogier, Mechteld en Henrica, die in 1640 reeds dood was. De vrouw van den t.a.p. op blz. 185 genoemden Henrick Wouterszn was Catharina, dochter van Goyart Janszn van Aken.
4.Hare zuster was Catharina Backers, die huwde met Theodorus van Berckel, goud- en zilversmid te den Bosch; zij waren de ouders van den beroemden stempelsnijder Theodorus Victor Berckel, geboren te den Bosoh 21 April 1739.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 225-227
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Wonen in een wijnpakhuis in de Uilenburg
Brabants Dagblad donderdag 17 oktober 1996 (foto)
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00855
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Bevolkingsregister 1830

Postelstraat H 11

n gezin, 9 personen
Beer, Jacobus de
Leeftijd:38
Geboorteplaats:Tilburg
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Barbier
Veltman, Catharina
Leeftijd:39
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Johannes de
Leeftijd:14
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongmans
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Jacobus de
Leeftijd:5
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongmans
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Wilhelmus de
Leeftijd:4
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongmans
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Antonius de
Leeftijd:2
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongmans
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Clara de
Leeftijd:11
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochters
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Petronella de
Leeftijd:9
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochters
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Mona de
Leeftijd:7
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochters
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
GAHt Bev.Reg. 1830 wijk H 1-175 B 51.06
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 11

n gezin, 8 personen
Beer, Jacobus de
Leeftijd:50
Geboorteplaats:Tilburg
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Veltman, Catharina
Leeftijd:41
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Johannes Jacobus de
Leeftijd:16
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongeman
Religie:Rooms
Beroep:Schoenmaker
Beer, Wilhelmus de
Leeftijd:14
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongeman
Religie:Rooms
Beroep:Kleermaker
Beer, Antonius de
Leeftijd:12
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongman
Religie:Rooms,
Beroep:Schoenmaker
Opmerking:"pmerking="
Beer, Clara de
Leeftijd:22
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochter
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Petronella
Leeftijd:19
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochter
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Beer, Maria de
Leeftijd:18
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochter
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
n gezin, 6 personen
Crefcoeur, Michael Josephus
Leeftijd:35
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Boekhouder
Holanders, Catharina
Leeftijd:33
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Crefcoeur, Nicolaas Josephus
Leeftijd:4
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongman
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Crefcoeur, Josephus
Leeftijd:3
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongman
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Crefcoeur, Franciscus
Leeftijd:2
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongman
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Crefcoeur, Johanna Maria Josina
Leeftijd:1/4
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Jongedochter
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
GAHt Bev.Reg. 1840 wijk H 1-163 B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 14

1.Crefcoeur, Josephus
Geboortedatum:1805
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Reiziger
2.Hollanders, Catharina
Geboortedatum:1806
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
3.Crefcoeur, Nicolaas Joseph Johannes Josephus
Geboortedatum:1835
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
4.Crefcoeur, Baptist Franciscus Antonius
Geboortedatum:1836
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
5.Crefcoeur, Josephus Johannes Maria
Geboortedatum:29 januari 1838
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
6.Crefcoeur, Josepha Elisabeth Rosalia
Geboortedatum:1839
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
7.Crefcoeur, Josephina Maria Elisabeth
Geboortedatum:1842
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
8.Crefcoeur, Josepha Antonia
Geboortedatum:1844
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
9.Crefcoeur, Josepha Francis?
Geboortedatum:1846
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
10.Crefcoeur, Joseph
Geboortedatum:1848
Geboorteplaats:s Bosch
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
GAHt Bev.Reg. 1850 wijk H blad 1-30 B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 52
Postelstraat H 190 (????)
1865J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (reisbediende in wijnen)
1869E.U.J. Crefcoeur (in modes)
1875J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (partikulier) - T. Crefcoeur (opzichter van de waterst. der prov. N.B.)
Postelstraat H 238 (1880)
1881Jos. Crefcoeur (handelsreiziger)
1908J. Burgerhoff (pakhuisknecht) - Wijnpakhuis van Joh. van Rijckevorsel & Zonen
Postelstraat 52 (1909)
1928H.A.M.M. Kuijper - H.J.P. Kuijper - J. van Rijckevorsel en Zn.
1943P. Sonnevelt (agenturen en commissiehandel)
Afbeeldingen
  • ca 1970
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 80

n: vermelding in een voetnoot