afb. G.J. Dukker

Postelstraat 50

Rijksmonument

Postelstraat 50

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Roelands

Postelstraat (2)

85
Straat in Straat uit (1984) 85
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 50

227
228
229
230
231
232
233
234
Noten
1.Een Arnd Arndszoon van Vladeracken, vermeld 1413-1459, had van zijne vrouw Catharina van den Berge twee zonen Jan en Gerard van Vladeracken, die in 1446 nog minderjarig waren. In 1522 was Elisabeth van Rode weduwe van Gerard Arndszn van Vladeracken.
2.Zijn broeder heette Dirck; hij verkocht in 1539 een huis in de Postelstraat te den Bosch.
3.Jan van Erp Janszn genaamd van Beerse, meester van den H. Geest te den Bosch, kocht 7 Februari 1540 (Reg. n° 159 f. 93) de helft van eenen mansus, gelegen te Berlicum ter plaatse de Wamberg, van de erven zijner vrouw Yda, dochter van Henrick Celen en weduwe van Jan Kanapart. Hij en zijne medegerechtigden verkochten daarop 30 juli 1554 dit goed, dat toen de Wamberg geheeten werd, aan laatstgenoemden Dirck Aerdszn; sedert dien is het nooit meer verkocht geworden, wat voor een Noordbrabantsch landgoed zeker merkwaardig is.
4.Men zie over Jacob van Lier Janszn blz 164.
5.Hij kocht in 1697 het huis de Drie Kronen in de Korenbrugstraat te den Bosch (Reg. n° 483 f. 103), dat hij in 1705 weder verkocht (Reg. n° 485 f. 130).
6.Hare zuster Johanna van Campen huwde met 1. Johan van Hedel; 2. Thomas Minten.
7.Hun andere zoon was Theodorus de Pottere, wijnkooper te den Bosch, die huwde met Ida van den Heuvel, terwijl hunne dochter was Anna Maria de Pottere, die trouwde met Johan van Lier, heer van Leeuwenburg onder Vught en koopman te den Bosch, zoon van Jacob Janszn en Allegonda van Empel.
8.Hun zoon Jaspar Gast huwde in 1706, als wanneer hij te den Bosch op het Hinthamereind woonde, Petronella Loeff; zij schonk hem een zoon Johannes Arnoldus Gast, die huwde met Maria Sopers, welke hem baarde een zoon Theodorus Jasper Gast, die huwde Johanna Maria de Mele, dochter van Louis en Gertruda van Ceulen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 227-234
Afbeeldingen

1896

ca 1970
   
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00854
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Bevolkingsregister 1830

Postelstraat H 15

één gezin, 5 personen
Wall, Frans Jacob van der
Leeftijd:73
Geboorteplaats:Utrecht
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:NH
Beroep:Ambtenaar, Oud Inspecteur der Domeinen
Gros, Josephina le
Leeftijd:51
Geboorteplaats:Limburg
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Brouwers, Martinus
Leeftijd:34
Geboorteplaats:Mechelen
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Knecht
Mollemans, Agnes
Leeftijd:23
Geboorteplaats:Boxmeer
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Dienstmeid
Worm, Elisabeth
Leeftijd:18
Geboorteplaats:Engelen
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Dienstmeid
GAHt • Bev.Reg. 1830 • wijk H 1-175 • B 51.06
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 15

één gezin, 13 personen
Pompe, Theodorus
Leeftijd:51
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:koopman
Halewijn, Catharina Maria
Leeftijd:50
Geboorteplaats:Utrecht
Geslacht:v
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Pompe, Franciscus
Leeftijd:24
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Pompe, Nicolaas
Leeftijd:20
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Pompe, Johannes
Leeftijd:18
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Pompe, Martinus
Leeftijd:12
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Pompe, Ludovicus
Leeftijd:8
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Pompe, Annetha
Leeftijd:25
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Pompe, Adriana
Leeftijd:22
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Pompe, Elisabeth
Leeftijd:19
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Pompe, Theresia
Leeftijd:16
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Pompe, Lamberdina
Leeftijd:14
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Bouwman, Elisabeth
Leeftijd:71
Geboorteplaats:Utrecht
Geslacht:v
Religie:Rooms
Opmerking:weduwe Martinus Halewijn
GAHt • Bev.Reg. 1840 • wijk H 1-163 • B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 15

1.Pompe, Theodorus Henricus
Geboortedatum:1788
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:koopman
2.Halewijn, Catharina Maria
Geboortedatum:1789
Geboorteplaats:Utrecht
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
3.Pompe, Ludovicus Theodorus
Geboortedatum:12 september 1831
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:med. doctor
4.Pompe, Elisabeth Johanna Geertruida
Geboortedatum:1820
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
5.Pompe, Theresia Henrietta
Geboortedatum:1823
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
6.Pompe, Lamberdina Martina
Geboortedatum:1825
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
7.Spreeken, Catharina van
Geboortedatum:1820
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
8.Bouman, Catharina
Geboortedatum:1829
Geboorteplaats:'s Bosch
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
GAHt • Bev.Reg. 1850 • wijk H blad 1-30 • B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 50
Postelstraat H 191 (????)
1865T.H. Pompe (particulier)
1875H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (partikulier)
Postelstraat H 239 (1880)
1881H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (particuliere)
1896Firma J.G. Cooijmans en zn.
1908Belastingkantoor - J.H. Briels (commies post en telegraaf) - R.A. Briels (rijksambtenaar)
Postelstraat 50 (1909)
1910Belastingkantoor - R.A. Briels
1928F.A. Mennen
1948Bureaux Prov. Streekplandienst
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 80

n: vermelding in een voetnoot