afb. G.J. Dukker

Postelstraat 45

Herenhuis

BAM

Postelstraat 45

2
3
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (1997) 1-3
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Rijksmonument

Postelstraat 45

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verbouwing

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Postelstraat 45
Postelstraat H 237 (????)
1875mr. P.C. Ledeboer (griffier bij het kantonrecht)
Postelstraat H 292 (1880)
1881H. Vermeulen (wijnhandelaar) - mevr. wed. G.B.J.H. Vermeulen (partikuliere)
1908E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (in manufacturen)
Postelstraat 45 (1909)
1910E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (grossier in manufacturen)
1928fa. wed. S. de Winter
1943fa. wed. I. de Winter (handel in manufacturen)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 77

n: vermelding in een voetnoot