afb. De Boer

Postelstraat 44

Het Wapen van Luik

Het huis no. 44. 'Het Wapen van Luik' genaamd, herbergde ooit een geheime kerk.
Straat in Straat uit (1984) 86
Bouwopname

Postelstraat 44

1
2
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Open Monumentendag

Het Wapen van Luik

Postelstraat 44

14
Magazine Open Monumentendag (2018) 14
Rijksmonument

Postelstraat 44

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Wapen van Luik

237
238
239
240
241
242
243
244
245
Noten
1.Zij was, zooals op blz. 234 reeds zagen, eene van Ranst.
2.Zijn familienaam was van Orthen.
3.Men zie over hem Reg. n 221 f. 84, alwaar hij genoemd wordt Dirck Aertszn junior.
4.Hij was gehuwd met Judith, dochter van Jan Elmpt Martinuszn, van wie hij in 1570 reeds weduwnaar was; de voogden over hunne onmondige kinderen voor de eene helft en die over de onmondige kinderen van wijlen Nycolaus van Elmpt Janszn en Elsbene voor de andere helft verkochten toen (Reg. n 219 f. 247) een steenen huis met leien gedekt en een bouwhuis daaraan annex, staande te Schijndel ter plaatse genaamd Lieshout, aan Gielis, zoon van wijlen Jan Pennincx.
5.Dezen waren: Dirck, zoon van wijlen Dirck Aerdszn; Dirck, zoon van Aerd Dirckszn en Dirck van den Berge.
6.Over zijne familie, waarover men ook zie Taxandria XV blz 183 en VI blz. 196, blijkt uit de Bossche Schepenregisters het volgende: Gielis Donckersse had een zoon Nycolaus Donckers, die in 1545 een huis in de Kolperstraat te den Bosch kocht; deze laatste had deze zonen:
a. Gijsbert Donckers, die in 1563 leefde en huwde met Aleid N., die bij haar een zoon Nicolaas verwekte;
b. Laureyns Donckers, die van Oda, dochter van Jacob Gast Willemszn, deze kinderen had: 1 Nicolaas, die in 1611 wollenlakenkooper was en huwde met Heylwich Boyen Philipsdr, bij wie hij verwekte eenen zoon Philips, die in 1649 reeds was overleden met achterlating van deze kinderen: Dirck, Johan en Goijart, welke toen nog minderjarig waren (Reg. n 429 f. 460); 2 Antonius. Zijne kinderen waren: Lucretia, die huwde met 1 Adriaan Herincx; 2 Johan van der Horst; Arnout; Johan; en Odilia, huisvrouw van Jan van Woensel (Reg. n 388 f. 85); 3 Jacomina; 4 Maria, die huwde met Dirck Christiaanszn; 5 Willem, in 1595 buitenslands vertoefde en 6 Gertruid Donckers;
c. Antonius Donckers, verkoopt in 1565 een huis in de Vughterstraat te den Bosch;
d. Jan Donckers, die in 1565 een huis in die straat kocht en van zijne vrouw Mariken, dochter van Lodewijk van Duren, deze kinderen had:
a. Nicolaes Donckers, wollenlakenkooper te en raad van den Bosch, stierf kinderloos, kocht in 1594 een huis in de Vuchterstraat te den Bosch.
b. Lowies Donckers, koopman te den Bosch, kocht in 1601 voor Schepenen van den Bosch (Reg. n 266 f. 130) van de kinderen van Franchoys Pynappel en Engelken, dochter van Jan van 't Gasthuys: een schoon, omgraven steenen leyen huys met boomgaerden, staande te St. Michielsgestel ter plaatse genaamd den Horrick; Goyart Pynappel Marceliszn vernaderde het echter. Van Maria van Griensven en zijne tweede vrouw Anneken, dochter van Albert Janszn Ketelaers had hij deze kinderen: 1 Guiliam; 2 Johanna, huwde met Marcelis de Wijk; 3 Emerentiana, huwde met Johan van Loon; 4 Helena, huwde met Joris Houbraken en 5 Maria Donckers, huwde met Peter Liebrechts (Reg. n 388 f. 75);
c. Melchior Donckers, bierbrouwer in het Zwart Anker op den Vughterdijk te den Bosch, huwde Heylwich van den Graeve, dochter van Goijard Gerardszn en Maria van Sambeeck Goijarsdr; hunne kinderen waren: 1 Nicolaas, koopman en houder eener verwerij te Breda, die huwde a. Adriana van Tilborch; b. Mechteld vander Plas; uit beide huwelijken waren kinderen; 2 Joan Baptist, die huwde Adriana van Horenbeeck, uit welk huwelijk o.a. Melchior Donckers, die trouwde met Margaretha van Zutphen; 3 Maria die huwde met: a. mr. Gerard van den Broeck, advocaat te Breda (uit welk huwelijk: Maria van den Broeck, de huisvrouw van mr. Jacob Oortjens en Peter vanden Broeck); b. mr. Peter van Hegelsom, president-schepen van Breda; 4 mr. Elias, stierf kinderloos te den Bosch 16 Augustus 1673; 5 Helena, huwde met Mathias van Boeckholt; 6 Catharina, huwde met: a. Henrick Herincx; b. Johan Gomes, koopman te Antwerpen (Reg. n 384 f. 633);
d. Balthazar Donckers, lakenkooper te den Bosch, huwde Gatharina, dochter van Jan Everardszn van Ravensteyn en weduwe van Peter Willemszn van Heeswijk;
e. Jacomina Donckers, huwde met Cornelis Gieliszn van Gierle; hunne dochter Jenneken huwde met Jan van de Gracht (Reg. n 388 f 75);
f. Helena Donckers, huwde met Nicolaas Vereist.
7.Men zie over hem Taxandria XIV p. 269.
8.Men zie over hen Taxandria XIV p. 269 en en 270.
9.Het landgoed de Wamberg erfde hij met zijnen broeder Augustinus Tilmanus, reeds vroeger genoemd; zijne helft daarin verkocht hij in 1813 aan Jacoba Catharina, dochter van zijnen voornoemden broeder, die de wederhelft daarvan van dezen gerfd had en gehuwd was met Franciscus van Lanschot.
10.Blijkens Schepenregister van den Bosch n 216 f. 97 verkocht in 1567 Bartel, zoon van Jan Janszn van Gulick en Jenneken, de dochter van Peter Hoefnagel, eene grondrente, die ging uit een huis, dat bij de toenmalige kerk van Orthen stond.
11.Op het erf daarvan staat thans het huis genummerd Oude Dieze 11.
12.Zij bezat in 1668, toen zij reeds weduwe van hem was, een huis aan de zuidzijde van de Verwerstraat, staande naast dat der Wed. Johan Pelgrom de Bye (Reg. n 468 f. 412). Haar man had in 1650 (Reg. n 430 f. 434) 1/3 daarin gekocht van Goyard Nieuwenhuysen, den echtgenoot van Geraertgen, dochter van Gerard van Oeffel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 237-245
Artikelen
?

Redactie

Moment voor monument : Het wapen van Luik
Brabants Dagblad 206e jaargang no 28
 
2000

Juliette Roding

Van beschilderde balk tot bloementjesbehang : Het onderzoek naar het Bossche interieur van Middeleeuwen tot heden
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 160-166
 
2017

Maarten Enderman

Waar zijn we mee bezig : Typisch Bossche spreidsellatjes
Plus Ultra 20 (2017) 18
 
2017

Maarten Enderman

Bouwhistorie : Bossche spreidsellatjes
Bossche Kringen 4 (2017) 26-28
 
Boeken
2016

Maarten Enderman

Bouwhistorische notitie : Postelstraat 44
Gemeente 's-Hertogenbosch, februari 2016
 
Dendrochronologisch onderzoek
2015

Dendrochronologisch onderzoek

datum sampler: 19 november 2015
concept versie: 11 mei 2015
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC)
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00851
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
Bevolkingsregister 1822

Postelstraat H 17

Rijckevorsel, Gerardus Johannes van
Leeftijd:34
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Koopman
Rijckevorsel, Maria Cornelia van
Leeftijd:28
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Huisvrouw
Opmerking:Maria is niet ingeschreven onder haar meisjesnaam.
Rijckevorsel, Anna Petronella Theresia Maria van
Leeftijd:1
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Rijckevorsel, Ludovica Antonia Maria van
Leeftijd:0
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Zonder
Opmerking:Ludovica is geboren in 1822.
Potters, Catharina
Leeftijd:44
Geboorteplaats:Oirschot
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
Timmermans, Johanna
Leeftijd:25
Geboorteplaats:Middelbeers
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Dienstbode
Breugel, Elisabeth van
Leeftijd:28
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:Rooms
Beroep:Minne
GAHt Bev.Reg. 1814, 1822 wijk H 17-37 B 37.02
Bevolkingsregister 1830

Postelstraat H 17

n gezin, 7 personen
Rijckevorsel, Gerardus Johannes van
Leeftijd:41
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Wijnkoper
Rijckevorsel, Maria Cornelia van
Leeftijd:35
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Gehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Rijckevorsel, Anna Petronella Theresia Maria van
Leeftijd:8
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Rijckevorsel, Ludovica Antonia Maria van
Leeftijd:7
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Zonder
Breugel, Maria Elisabeth van
Leeftijd:36
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Kindermeid
Niftrik, Cornelia van
Leeftijd:30
Geboorteplaats:Driel
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Werkmeid
Potmeer, Petronella Theresia
Leeftijd:33
Geboorteplaats:'s-Hertogenbosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Religie:RK
Beroep:Keukenmeid
GAHt Bev.Reg. 1830 wijk H 1-175 B 51.06
Bevolkingsregister 1840

Postelstraat H 17

n gezin, 7 personen
Rijckevorsel, Gerardus Johannes van
Leeftijd:51
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Beroep:koopman
Rijckevorsel, Maria Cornelia van
Leeftijd:45
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Burgerlijke staat:gehuwd
Religie:Rooms
Rijckevorsel, Thomas Jacobus van
Leeftijd:8
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:m
Religie:Rooms
Rijckevorsel, Anna Petronella Ther Maria van
Leeftijd:19
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Rover, Geertruida de
Leeftijd:22
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Beroep:dienstmeid
Otter, Hendrina den
Leeftijd:35
Geboorteplaats:Vught
Geslacht:v
Religie:Rooms
Beroep:dienstmeid
Leeuwen, Johanna van
Leeftijd:28
Geboorteplaats:'s Bosch
Geslacht:v
Religie:Rooms
Beroep:dienstmeid
GAHt Bev.Reg. 1840 wijk H 1-163 B 59.01
Bevolkingsregister 1850

Postelstraat H 17

1.Rijckevorsel, Gerardus Johannes van
Geboortedatum:1788
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:weduwnaar
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
2.Rijckevorsel, Anna Ludovica van
Geboortedatum:1821
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
3.Rijckevorsel, Ludovica van
Geboortedatum:1822
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
4.Rijckevorsel, Thomas Jacobus Hubertus van
Geboortedatum:7 december 1831
Geboorteplaats:'s Bosch
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:zonder
5.Groot, Geertruida
Geboortedatum:1808
Geboorteplaats:Maasbommel
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
6.Kivits, Adriana
Geboortedatum:1818
Geboorteplaats:Amelrode
Burgerlijke staat:ongehuwd
Religie:Roomsch
Beroep:dienstmeid
GAHt Bev.Reg. 1850 wijk H blad 1-30 B 87.01
Adresboeken
Postelstraat 44
Postelstraat H 193 (????)
1865G.J. van Rijckevorsel (grondeigenaar)
1875jonkvr. wed. Halfwassenaar van Onsenoort (partikul.)
Postelstraat H 241 (1880)
1881mr. P.C. 't Hooft (advocaat-procureur)
1908Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
Postelstraat 44 (1909)
1910Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
1928J.H. Blmer - F.J.M.D. Cooijmans - mej. M. van Doorn - mej. J.A. Keur - J.J.M. Richter - mej. H.W.B. Sanders - mej. J.M.C. Sengers - mej. M.J.W. Sengers - mej. M.J. Theunissen - mej. W.G.P. Theunissen - Vroom en Dreesman
Afbeeldingen
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 79

n: vermelding in een voetnoot