afb. L.M. Tangel

Postelstraat 43-41

't Wit of bont Paardje

Gemeentelijk monument

Postelstraat 41-43

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Stoofstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Adresboeken
Postelstraat 43
Postelstraat H 226 (????)
1865J.W. Broekmans (mr. timmerman en brandm.)
1875P.F. van Hest (mr. smid) - J. van der Pas (mr. blikslager)
Postelstraat H 279 (1880)
1908H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.) - wed. B. Hendricks-Randhare
Postelstraat 43 (1909)
1910H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.)
1928F.W.M. Klijntjes - J.C.F. Thomas
1943A. Indri (granietvloerlegger) - A. Indri (terrazzowerken) - A.A. Indri (kantoorbed.)
Postelstraat 41
Postelstraat H 279a (????)
1908wed. H. Berger-Keijzer
Postelstraat 41 (1909)
1910J.M. Hendrikse (onderwijzeres) - P.J. Hendrikse (boekhouder)
1928E. Nijs
1943H.B.M. de Leeuw (vertegenwoordiger) - R.H.J.M. de Leeuw (fabr. goud- en zilverwerken en koopman)