Postelstraat 3a-b

De Brabantse Poffer

Tot voor enkele jaren stond dit pand bekend als "de Brabantse Poffer". Het dateert uit de 17e eeuw. De gezwenkte voorgevel, kort na 1600 gebouwd, is een zogenaamde "Gelderse gevel", een geveltype dat vooral veel voorkomt in Gelderland. In 1990 werd het toen sterk vervallen pand grotendeels herbouwd. Binnen is de oorspronkelijke indeling met binnenkamer nog goed herkenbaar.
's-Hertogenbosch binnen de Veste
Rijksmonument

Postelstraat 3

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Open Monumentendag
2000 Tot voor enige jaren stond dit pand bekend als 'museumpke de Brabantse Poffer'. Dit huis dateert uit het begin van de 17e eeuw en behoorde lange tijd als los achterhuis bij het pand Vughterstraat 55.
De kort na 1600 gebouwde gezwenkte voorgevel wordt in architectuurhistorisch opzicht omschreven als een 'Gelderse gevel', omdat dit type vooral daar wordt aangetroffen. In 1990 werd het toenmalig sterk vervallen pand grotendeels herbouwd. Inwendig is de oorspronkelijke indeling met binnenkamer echter nog goed herkenbaar. Aan de achterzijde van de binnenhaard kunt u nog een goed bewaarde keukenschouw uit de 18e eeuw bekijken. In de rookkap ziet u een apart kastje waarin vroeger hammen en worsten werden gerookt.
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Postelstraat 3a
Postelstraat 3a (????)
1985Museum 'De Brabantse Poffer'
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 77

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot