afb. L.M. Tangel

Postelstraat 35

Het Leestken

Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Adresboeken
Postelstraat 35
Postelstraat H 224 (????)
1865H.G. Ebeling (mr. horlogemaker)
1875H.C. Ebeling (horlogiemaker)
Postelstraat H 277 (1880)
1908Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
Postelstraat 35 (1909)
1910Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
1928A.A.M. Steenbergen - mej. J.H.M. Steenbergen - mej. M.A.J. Steenbergen
1943J. Janssen (kellner)