Postelstraat 33

De Schenkkan

Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gepleisterde en gebosseerde lijstgevel met geprofileerde stucwerk raamwerk lijsten met kuif en ronde bovenhoeken en moderne onderpui. Moer- en kinderbintenbalklagen in het voor- zowel als het achterhuis van eikenhout met peerkraalslutelstukken in de verdiepingsbalklaag en XVII sleutelstukken in de zolderbalklaag en in het achterhuis. De beide kappen hebben eiken dekbalkjukken met krommers en grenen dekbalken. Het achterhuis heeft op de dekbalkjukken schaarspanten met balk.
Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Postelstraat 33
Wijk H ? (????)
1832Huibert Kerkhof (eigenaar)
Postelstraat H 223 (????)
1865B. Bakker (opzigter van 's rijks gebouwen) - wed. A.H. Derkinderen (partikuliere) - L. van Vlokhoven (uitgever van spijzen en opentafelhouder)
1875J. Niemann (partikulier) - F. Verbruggen (in modes)
Postelstraat H 276 (1880)
1881wed. H.J. Hupsch (partikuliere)
1908N. Alleman (handelsreiziger) - A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
Postelstraat 33 (1909)
1910A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
1928A. Aschert - A.W.M. Biermans - mej. W.S.M. den Dekker - A.J. Wilmont
1943M.C. Cornelisse (bandwever) - H.J. Dekkers (magazijnbediende) - P.D. van der Heijden (schilder)
1962Ton Liebregts (Brabants Jachthuis)