afb. A.F.A.M. (Ton) Wetzer

Postelstraat 27-25

De Oranjeboom

Mosmans

Postelstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Adresboeken
Postelstraat 27
Postelstraat H 221 (????)
1865D. Poierrie (mr. kleedermaker) - T.M. Poierrie (schatter in de bank van leening)
1875D. Poierre (mr. kleermaker)
Postelstraat H 274 (1880)
1881gez. Poierre (wollenaaister)
1908H. Smits (voerman, winkelier)
Postelstraat 27 (1909)
1910F. van Liempt (tabakshandelaar)
1928H. Oomen
Postelstraat 25
Postelstraat H 274a (????)
1908M.L. Aangenendt (mr. meubelmaker) - G. Neefs (steenhouwer) - H.J. Tielen (letterzetter)
Postelstraat 25 (1909)
1910M. Aangenendt (meubelm.) - P.H.G. Seenders (agent van politie) - H.J. Tielen (letterzetter)
1928P.H. Rulkens
1943wed. V.M.A. Braun-Verouden - A.L. Hoppenbrouwer (machinaal houtbewerker)