Postelstraat 16

Refugiehuis van Postel

"Keizershof" was de naam van het pand in de Postelstraat waarin eerder het Refugiehuis der Abdij van Postel was. Het kreeg die naam tussen 1629 en 1739. Het was een logement en een uitspanning der postwagens Den Bosch-Maastricht. In 1857 werd het verkocht aan de Zusters van J.M.J.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Postelstraat

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Artikelen
1988

D.J. de Vries

De dendrochronologische datering van paalresten afkomstig van de Uithof van de abdij van Postel te 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch (1988) 102-107
 
2019

Ed Hupkens

Abdij van Postel is de naamgever
Bossche Kringen 6 (2018) 5-8
 
Adresboeken
Postelstraat 16
Postelstraat H 252 (1880)
1881F. Gerards (sigarenfabriekant)
1908J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
Postelstraat 16 (1909)
1910J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
1928M.F. Dekkers
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 261

n: vermelding in een voetnoot