Postelstraat H 250

De Kroon

Mosmans

Postelstraat

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Adresboeken
Postelstraat H 250
Postelstraat H 202 (????)
1865H.A.J. Giesbers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch en Co.) fabrijkant van gebreidde goederen en corsetten - J.H. Verschoor (1e luitenant-adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875M.L. van Bergen (mr. koperslager en kopergieter) - G.A. Meijer (boekhouder) - J. Meijers (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch & Co.) fabriek van gebreide goederen en corsetten - H. Varlet (redacteur)
Postelstraat H 250 (1880)
1881G.G. Dirks (goud- en zilversmid) - T.H. Dirks (mr. timmerman)
1908Klooster en scholen der Ew. zusters v.h. gezelschap J.M.J.
Vervallen (1909)