afb.

Postelstraat 18 : Schoolgebouw

status: in 1972 gesloopt

Smits

Voormalig Sint Ignatiusgesticht

Postelstraat 18

518
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010) 518
Afbeeldingen

-

-

3 april 1956
 
Artikelen
?

Redactie

Gemeente koopt St.Ignatiusgesticht van de Zusters van J.M.J.
Pand vertegenwoordigt een stuk historie van religieus leven
s.n. (s.l. z.j.)
 
2010

Jan Smits

Postelstraat 18. Voormalig Sint Ignatiusgesticht.
Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (2010) 518
 
Adresboeken
Postelstraat 18
Postelstraat H 251 (1880)
1908M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
Postelstraat 18 (1909)
1910Klooster en scholen der Eerw. zusters v.h. gezelschap J.M.J. - M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool - R.K. Handelsschool voor M. - R.K. L.O. school - R.K. Montessorischool - R.K. U.L.O. school - R.K. Vakschool
1943T.P. van de Bergh (onderwijzeres) - C.A.M. van Oorschot (onderwijzeres)
1948St. Ignatiusgesticht (klooster en scholen J.M.J.)
1965St. Ignatius klooster
1975R.K. Bijzondere meisjesschool
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 544-546

n: vermelding in een voetnoot