afb. Havang, 16 september 2010

Peperstraat 9

Rijksmonument

Peperstraat 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 37

438
439
440
Noten
1.Mogelijk was zijn rechtsvoorganger Clement du Oriysson. (Zie Reg. no. 527 f. 213).
2.Deze tuin was 20 Mei 1721 door het Ulemans- of Brantsvrouwengasthuis aan haren vader verkocht (Reg. no. 540 f. 7).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 438-440
Adresboeken
Peperstraat 9
Wijk E ? (????)
1777Leendert Willem van Beusekom (notaris)
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier) (eigenaar)
Peperstraat A 151 (????)
1875R.F.C. Lemaire (mr. kleermaker bij het 5e regement infanterie)
Peperstraat A 149 (1880)
1881mr. Th.A. van Bommel (officier van justitie bij de arrondissem.-rechtbank)
1908J.W.A. van Asseldonk (handelsagent)
Peperstraat 37 (1909)
1910J.W.A. van Asseldonk (handelsagent)
1928G.J.A.M. van Asseldonk - J.G.M.C. van Asseldonk - wed. J.W.A. Asseldonk
1943A.J.J.C.M. van Asseldonk (recl. teekenaar) - J. van Asseldonk (assuradeurs) - J.H.M.P. van Asseldonk (onderwijzeres) - wed. M.G.Ph. van Asseldonk-van Grinsven - wed. T.M.P. Brouwers-van Ooschot
Peperstraat 9 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 73

n: vermelding in een voetnoot