afb. Havang, 16 september 2010

Peperstraat 8

Rijksmonument

Peperstraat 8

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 8

461
462
Noten
1.Zij stierf 16 Febr. 4691 en werd te Leuven met deze kwartieren begraven:
BecxEyndthout van Bruhese
ThielenEyndthout van Rovere
van de WaterStralen
van der CammeSweerts van Eyck
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 461-462
Adresboeken
Peperstraat 8
Peperstraat F 144 (????)
1865H.A. Brorens (firma Gebr. Brorens, fabrijkanten in gouden en zilveren werken)
1875mr. A.F.X. Luijben (oud minister der R.K. eeredienst, lid van de 2e kamer der Staten Generaal, en Burgemeester dezer Gemeente)
Peperstraat F 141 (1880)
1881mr. L.H.T. Wenmaekers (advocaat-procureur)
1908dr. G. Romijn (Insp. Volksgezondheid)
Peperstraat 8 (1909)
1910Kantoor van mr. G. van Zinnicq Bergmann en mr. R.E. Tilman (advocaten en procureurs) - mr. G. van Zinnicq-Bergmann (rijksadv. en proc.)
1928Kantoor mr. van Zinnicq Bergmann
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75

n: vermelding in een voetnoot