afb.

Peperstraat 5

Achter de voorgevel

Macpherson's gesticht

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 14 april 1994
Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Rijksmonument

Peperstraat 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 33

431
432
433
434
435
436
Noten
1.Zie echter Reg. no. 149 f. 67, waarbij hij 13 Januari 1535 dit huis verkocht aan Frans Paeuweter Arndszn; deze verkoop is zeker ongedaan gemaakt.
2.Reg. no. 251 f. 22.
3.Behalve de kinderen in Dl. I p. 151 vermeld, had hij blijkens Reg. no. 245 f. 574 vso ook nog een zoon Jan.
4.Dit straatje heette oudtijds het Koestraatje.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 431-436
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Macpherson's gesticht
Brabants Dagblad donderdag 14 april 1994 (foto)
 
2007

J.M.M. van der Vaart

Woonhuis. Verbouwing. Architect H.W. Valk, 1949-1950.
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 246
 
Adresboeken
Peperstraat 5
Wijk E 149 (????)
1800Jan de Bergh
Peperstraat A 149 (????)
1865L.H.F. Schevichaven (particulier)
Peperstraat A 147 (1880)
1881H. van Schevichaven (prov. ingenieur v. d. waterst.) - L.H.F. van Schevichaven (assuradeur)
1908H.J.L.M. van Schevichaven (hoofding. prov. waterstaat)
Peperstraat 33 (1909)
1910H.J.L.M. van Schevichaven (hoofding. prov. waterstaat)
1928J.R. Pels
Peperstraat 5 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 73, 74

n: vermelding in een voetnoot